Nepracuji přes prostředníky, a zcela tak zodpovídám za to, co odučím.

Učím jednotlivce, případně malé skupinky, aby se nestalo, že klient téměř nepromluví.

Mám potřebnou kvalifikaci a chuť stále na sobě pracovat:

  • Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě (titul bakalář).
  • Vyučující všeobecné a obchodní angličtiny na VŠB (Vysoká škola báňská).
  • Učitelský certifikát TEFL (Teaching English as a foreign language).
  • Cambridge certifikát CAE (Certificate in Advanced English).
  • Mezinárodní pedagogická kvalifikace Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test).